Úřední deska

01 - Nakládání s majetkem obce | 02 - Účetní dokumenty | 03 - OZV obce | 04 - Veřejné a dražební vyhlášky | 05 - Územní plán | 06 - Doprava a infrastruktura | 07 - Zápisy ze zasedání ZO | 08 - Materiály k jednání ZO a program | 09 - Veřejné zakázky | 10 - Školství | 11 - Poplatky | 12 - Odpady | 13 - Životní prostředí | 14 - Sociální služby | 15 - Kultura, sport, volný čas | 16 - Drůbežárna | 17 - Volby | 18 - Veřejná správa - důležité odkazy | 19 - Zpravodaje | 20 - Služby | 21 - různá oznámení

Kategorie 01 - Nakládání s majetkem obce

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
12. 9. 201928. 9. 2019Záměr-pronájem bytu.stáhnout
9. 9. 201925. 9. 2019Záměr na prodej pozemku.stáhnout
24. 5. 2018Ceník -věcná břemena.stáhnout

Kategorie 02 - Účetní dokumenty

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
9. 9. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
27. 8. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
12. 7. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
14. 6. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu-rozpočtové opatření.stáhnout
16. 5. 2019Závěrečný účet obce za r.2018 1.část.stáhnout
16. 5. 2019Závěrečný účet obce za r.2018 2.část.stáhnout
16. 5. 2019Závěrečný účet obce za r.2018 3.část.stáhnout
16. 5. 2019Závěrečný účet obce za r.2018 4.část.stáhnout
16. 5. 2019Závěrečný účet obce za r.2018 5.část.stáhnout
16. 5. 2019Závěrečný účet obce za r.2018 6.část.stáhnout
12. 4. 201931. 12. 2019Oznnámení o vyvěšení dokumentu rozpočtové opatření č.2.stáhnout
28. 2. 201931. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentu: rozpočtové opatření č.1.stáhnout
5. 2. 201931. 12. 2019Výkaz o plnění rozpočtu 12/2018.stáhnout
9. 1. 201931. 12. 2019Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozp. opatření.stáhnout
20. 12. 201831. 12. 2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Vyžlovka.stáhnout
17. 12. 201831. 12. 2019Rozpočet SORJ.stáhnout
17. 12. 201831. 12. 2019Rozpočtový výhled SORJ.stáhnout
14. 12. 201831. 12. 2019Oznámení o vyvěšení dokumentů-rozpočet obce a základní školy na r.2019 a střednědobé rozp. výhledy obce a školy.stáhnout
19. 11. 201831. 12. 2019Návrh rozpočtu Základní školy Vyžlovka na r.2019 a střednědobý rozpočtový výhled školy.stáhnout
16. 11. 201831. 12. 2019Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r.2019 a Střednědobý rozpočtový výhled obce na r.2019-2021.stáhnout
16. 11. 201831. 12. 2019Výkaz plnění rozpočtu10/2018.stáhnout
24. 5. 2018Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2017 1.část.stáhnout
24. 5. 2018Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2017 2.část.stáhnout
24. 5. 2018Závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2017 3.část.stáhnout
24. 5. 2018Oznámení o vyvěšení dokumentu Záv. účet za r.2017.stáhnout
2. 8. 2017Monitor odkaz na výkazystáhnout
22. 2. 2017Oznámení o vyvěšení účetních dokumentů.stáhnout
22. 2. 2017Účetní dokumenty.stáhnout
19. 1. 2017Rozpočet po schválení r. 2017+ střednědobý výhled 2017-19.stáhnout
19. 1. 2017Oznámen í o vyvěšení dokumentu-rozpočet 2017 a středněd. výhled..stáhnout
28. 12. 2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.stáhnout
12. 5. 2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.stáhnout
3. 5. 2016Návrh závěrečného účtu obce za r.2015-1. část.stáhnout
3. 5. 2016Návrh závěrečného účtu obce za r.2015-2. část-inventarizační zpráva.stáhnout
3. 5. 2016Návrh závěrečného účtu obce za r.2015-3. část- rozpočet, rozpočtový výhled a rozpočtová opatření.stáhnout
3. 5. 2016Návrh závěrečného účtu obce za r. 2015- 4. část-finanční výkaz.stáhnout
3. 5. 2016Návrh závěrečného účtu obce za r.2015 - 5. část- majetkové výkazy.stáhnout
3. 5. 2016Návrh závěrečného účtu obce za r.2015- 6. část- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2015.stáhnout
26. 10. 2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.stáhnout
14. 9. 2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. stáhnout
20. 4. 2015Rozpočet obce Vyžlovka na rok 2015.stáhnout
23. 2. 2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.stáhnout
15. 1. 2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.stáhnout

Kategorie 03 - OZV obce

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
6. 9. 2019Obecně závazná vyhláška č.3/2019 ,kterou se zrušuje OZV č.1/2017.stáhnout
19. 6. 2019Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o nočním klidu.stáhnout
14. 6. 2019Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka. Ruší OZV č.1/2018.stáhnout
13. 12. 2018Obecně závazná vyhláška č.2/2018 kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.stáhnout
13. 12. 2018Obecně závazná vyhláška č.2/2018 kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.stáhnout
27. 6. 2018Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka.stáhnout
7. 12. 2017Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o poplatku za komunální odpad.stáhnout
20. 4. 2017Obecně závazná vyhláška č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.stáhnout
20. 3. 2017Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu.stáhnout
15. 11. 2016Obecně závazná vyhláška č.3/2016 o regulaci provozování hazardních her.stáhnout
1. 11. 2016Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016 o místním poplatku ze psů.stáhnout
3. 10. 2016Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o nočním klidu.stáhnout
30. 9. 2015Obecně závazná vyhláška č.3/2015 o zákazu konzumace alkoholu. stáhnout
24. 9. 2015Obecně závazná vyhláška č.4/2015 , kterou se prodlužuje platnost OZV č.3/1998 o závazných částech ÚP sídelního útvaru Vyžlovka.stáhnout
20. 4. 2015Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využ. a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka, kterou se ruší OZV č.1/2006.stáhnout
20. 4. 2015Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využ. a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka, kterou se ruší OZV č.1/2015.stáhnout
8. 2. 2012Obecně závazná vyhláška č.1/2012, kterou se ruší OZV č.1/2011.stáhnout
17. 4. 2011Obecně závazná vyhláška 1/2010 rušící vyhlášku 1/2008 o poplatku za zhodnocení pozemku s možností přip. vodovodu a kanalizacestáhnout
4. 1. 2011Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 - o prodloužení vyhlášky o závazných částech územního plánustáhnout
26. 11. 2007Obecně závazná vyhláška č.2/2007 , kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.stáhnout
26. 11. 2007Obecně závazná vyhláška č.1/2007 , kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/2006 o místním poplatku ze psů.stáhnout
12. 7. 2006Obecně závazná vyhláška č.8/2006 - o závazné části územního plánustáhnout
26. 2. 2006Obecně závazná vyhláška č.6 / 2006 - o místním poplatku z ubytovací kapacitystáhnout
26. 2. 2006Obecně závazná vyhláška č.5 / 2006 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvístáhnout
26. 2. 2006Obecně závazná vyhláška č.4 / 2006 - o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobytstáhnout
26. 2. 2006Obecně závazná vyhláška č.3 / 2006 - o místním poplatku ze psůstáhnout
26. 2. 2006Obecně závazná vyhláška č.2 / 2006 - o poplatku za komunální odpadstáhnout
26. 2. 2006Obecně závazná vyhláška č.1 / 2006 - o nakládání s komunálním a stavebním odpademstáhnout
20. 5. 1996Vyhláška č.1/1996 o dani z nemovitosti platná v územním obvodu obce Vyžlovka.stáhnout
20. 5. 1996Vyhláška č.3/1996 o cenách hřbitovních poplatků platná pro hřbitov ve Vyžlovce.stáhnout

Kategorie 04 - Veřejné a dražební vyhlášky

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
2. 9. 20193. 10. 2019Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy.stáhnout
2. 9. 20193. 10. 2019Veřejná vyhláška-oznámení.stáhnout
19. 8. 20191. 12. 2020Revize katastru.stáhnout
19. 8. 201931. 12. 2019Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
3. 6. 201930. 9. 2019Veřejná výzva-pracovní místo obec Svojetice.stáhnout
30. 4. 201931. 12. 2019Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů.stáhnout
15. 4. 201931. 12. 2019Informace ke spolkům.stáhnout
4. 4. 201931. 12. 2022Veřejná vyhláška MZE ČR.stáhnout
22. 2. 2017Seznam- neznámí vlastníci.stáhnout
15. 9. 2016Agenda neznámých vlastníků.stáhnout
26. 7. 2016Revize kotlů- informace Ministerstva životního prostředí.stáhnout
17. 6. 2016Oznámení Finančního úřadu pro Středočeský kraj o elektronické evidenci tržeb.stáhnout
8. 6. 2016MŽP- Oznámení o vydání opatření- zlepšování kvality ovzduší.stáhnout
17. 12. 2015Agenda neznámých vlastníků.stáhnout

Kategorie 05 - Územní plán

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument

Kategorie 06 - Doprava a infrastruktura

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
18. 9. 2019Kontakty pro hlášení poruch.stáhnout
20. 8. 201931. 10. 2019Uzavírka komunikace - Mrzky.stáhnout
17. 7. 201930. 9. 2019Oznámení o svozech odpadních vod na ČOV Vyžlovka.stáhnout
8. 7. 201931. 10. 2019Aktualizovaný harmonogram prací -kanalizace Březinky.stáhnout
23. 5. 201931. 12. 2019Roční zpráva provozovazele vodohospodářské infrastruktury za rok 2018.stáhnout
4. 4. 201931. 12. 2019Napojení na obecní inženýrské sítě.stáhnout
7. 3. 201931. 12. 2019Harmonogram prací-kanalizace Březinky.stáhnout
7. 3. 201931. 12. 2019Výkres kanalizačních stok a napojení na stávající kanalizaci- Březinky.stáhnout
25. 2. 201931. 12. 2019Smlouva o vypracování projektové dokumentace na přípojku kanalizace v Březinkách.stáhnout
20. 2. 201931. 12. 2019Informace k výstavbě kanalizace v lokalitě Březinky.stáhnout
22. 1. 201930. 11. 2019Oznámení o přechodné úpravě provozu na komunikaci v lokalitě Březinek v souvislosti s budováním kanalizace.stáhnout
28. 12. 201831. 12. 2019Oznámení o zahájení prací: Vyžlovka dokončení kanalizace.stáhnout
12. 12. 201831. 12. 2019Cena vodného r.2019.stáhnout
28. 4. 2016Zápis ze setkání v Březinkách.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- vyjádření ČZU ŠLP k plánované intenzifikaci obecní ČOV.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV-zápis č. 16 ze dne 27.7.2015- zpráva o nesouhlasném stanovisku ČZU s plánem obce na intenzifikaci ČOV.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- dopis starosty pro ČZU se žádostí o změnu stanoviska.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- zápis č. 18 ze dne 26.8.2015 bod č. 9 zpráva starosty o žádosti o změnu stanoviska ČZU.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ĆOV- odpověď rektora na dopis starosty.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- návrhy obce na zlepšení kvality vypouštěných odp. vod z ČOV Vyžlovka.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- dopis starosty - pozvání na schůzku a projednání navrhovaných řešení na zlepšení kvality vypouštěných odp. vod z ĆOV.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- zápis č. 22 ze dne 21.10.2015 bod č. 7 zpráva starosty.stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- zápis č. 23 ze dne 4.11.2015 bod č. 4 zpráva starosty o schůzce mezi obcí a ČZU za účasti firmy VIS Hradec Králové spol. s.r.o. stáhnout
20. 11. 2015Intenzifikace ČOV- dopis starosty se žádostí o analýzu navrhovaných řešení obce na zlepšení kvality vypouštěných odp. vod z ČOV.stáhnout
18. 3. 2015Nový dokument-řešení dopravní situace na hlavní silnici z hlediska bezpečného přechodu chodců.stáhnout
16. 5. 2013Slavnostní otevření křižovatky na hlavní silnici-pozvání.stáhnout
4. 6. 2012Nový dokument - situace při řešení dopravy na křižovatce Pražská x Jevanská.stáhnout
15. 12. 2011Dopravní situace na křižovatce Pražská-Jevanská-nový dokument.stáhnout
5. 12. 2011Dokumenty týkající se řešení dopravní situace na křižovatce Pražská/Jevanská.stáhnout

Kategorie 07 - Zápisy ze zasedání ZO

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
20. 6. 2019Zápis č.11 dne 12.6.2019stáhnout
9. 6. 2019Zápis č.10 dne 29.5.2019stáhnout
20. 5. 2019Zápis č.9 dne 15.5.2019stáhnout
24. 4. 2019Zápis č.8 dne 17.4.2019stáhnout
20. 4. 2019Zápis č.7 den 11.4.2018stáhnout
30. 3. 2019Zápis č.6 dne 20.3.2019stáhnout
16. 3. 2019Zápis č.5 dne 6.3.2019stáhnout
2. 3. 2019Zápis č.4 dne 20.2.2019stáhnout
16. 2. 2019Zápis č.3 dne 6.2.2019stáhnout
3. 2. 2019Zápis č.2 dne 23.1.2019stáhnout
19. 1. 2019Zápis č.1 dne 9.1.2019stáhnout
22. 12. 2018Zápis č.20 dne 12.12.2018stáhnout
8. 12. 2018Zápis č.19 dne 28.11.2018stáhnout
24. 11. 2018Zápis č.18 dne 14.11.2018stáhnout
17. 11. 2018Zápis č.17 dne 7.11.2018stáhnout
9. 11. 2018Ustavující zasedání dne 30.10.2018stáhnout
22. 9. 2018Zápis č.15 dne 12.9.2018stáhnout
8. 9. 2018Zápis č.14 dne 29.8.2018stáhnout
18. 8. 2018Zápis č.13 dne 8.8.2018 stáhnout
30. 6. 2018Zápis č.12 dne 20.6.2018 stáhnout
16. 6. 2018Zápis č.11 dne 6.6.2018stáhnout
10. 6. 2018Zápis ze setkání s občany 1.6.2018stáhnout
3. 6. 2018Zápis č.10 dne 23.5.2018stáhnout
20. 5. 2018Zápis č.9 dne 9.5.2018stáhnout
6. 5. 2018Zápis č.8 dne 25.4.2018stáhnout
20. 4. 2018Zápis č.7 dne 11.4.2018stáhnout
6. 4. 2018Zápis č.6 dne 28.3.2018stáhnout
23. 3. 2018zápis č.5 dne 14.3.2018stáhnout
9. 3. 2018Zápis č.4 dne 28.2.2018stáhnout
23. 2. 2018Zápis č.3 dne 14.2.2018stáhnout
9. 2. 2018Zápis č.2 dne 31.1.2018stáhnout
28. 1. 2018Zápis č.1 dne 17.1.2018stáhnout
1. 1. 2018Zápis č. 24 dne 20.12.2017stáhnout
16. 12. 2017Zápis č. 23 dne 6.12.2017stáhnout
1. 12. 2017Zápis č. 22 dne 22.11.2017stáhnout
1. 11. 2017Zápis č. 21 dne 27.9.2017stáhnout
29. 10. 2017Zápis č. 20 dne 25.10.2017stáhnout
15. 10. 2017Zápis č. 19 dne 11.10.2017stáhnout
14. 10. 2017Zápis č. 18 dne 27. 9. 2017stáhnout
23. 9. 2017Zápis č.17 dne 13.9.2017stáhnout
10. 9. 2017Zápis č.16 dne 31.8.2017stáhnout
26. 8. 2017Zápis č. 15 dne 16.8.2017stáhnout
20. 7. 2017Zápis č.13 dne 7.6.2017stáhnout
17. 7. 2017Zápis č.12 dne 24.5.2017stáhnout
16. 7. 2017Zápis č.11 dne 10.5.2017stáhnout
3. 5. 2017Zápis č.10 dne 26.4.2017stáhnout
25. 4. 2017Zápis č.9 dne 20.4.2017stáhnout
18. 4. 2017Zápis č.8 dne 12.4.2017stáhnout
5. 4. 2017Zápis č.7 dne 29.3.2017stáhnout
21. 3. 2017Zápis č.6 den 15.3.2017stáhnout
8. 3. 2017Zápis č.5 dne 1.3.2017stáhnout
28. 2. 2017Zápis č4. den 22.2.2017stáhnout
15. 2. 2017Zápis č.3 dne 8.2.2017stáhnout
24. 1. 2017Zápis č2 dne 18.1.2017stáhnout
11. 1. 2017Zápis č1 dne 4.1.2017stáhnout
28. 12. 2016Zápis č21 dne 21.12.2016stáhnout
13. 12. 2016Zápis č20 dne 7.12.2016stáhnout
25. 11. 2016Zápis č19 dne 23.11.2016stáhnout
21. 11. 2016Zápis č. 15 dne 14.9.2016stáhnout
17. 11. 2016Zápis č16 dne 12.10.2016stáhnout
17. 11. 2016Zápis č17 dne 26.10.2016stáhnout
10. 11. 2016Zápis č18 dne 9.11.2016stáhnout
21. 9. 2016Zápis č. 13 ze dne 20.7.2016stáhnout
21. 9. 2016Zápis č. 14 ze dne 31.8.2016stáhnout
22. 7. 2016Zápis č.8 dne 27.4.2016stáhnout
22. 7. 2016Zápis č.9 dne 11.5.2016stáhnout
22. 7. 2016Zápis č12 dne 22.6.2016stáhnout
4. 5. 2016Zápis č. 5 dne 16.3.2016stáhnout
4. 5. 2016Zápis č. 6 dne 30.3.2016stáhnout
4. 5. 2016Zápis č. 7 dne 13.4.2016stáhnout
30. 3. 2016Zápis č. 3 dne 10.2.2016stáhnout
30. 3. 2016Zápis č. 4 dne 24.2.2016stáhnout
3. 2. 2016Zápis č. 26 dne 16.12.2015stáhnout
3. 2. 2016Zápis č. 1 dne 6.1.2016stáhnout
23. 12. 2015Zápis č.24 dne 18.11.2015stáhnout
23. 12. 2015Zápis ze setkání s občany 20.11.2015stáhnout
23. 12. 2015Zápis č.25 dne 2.12.2015stáhnout
16. 12. 2015Zápis č.23 dne 4.11. 2015stáhnout
18. 11. 2015Zápis č. 20 dne 23.9.2015stáhnout
18. 11. 2015Zápis č. 19 dne 9.9.2015stáhnout
12. 9. 2015Zápis č. 15 dne 8.7.2015stáhnout
12. 9. 2015Zápis č. 16 dne 27.7.2015stáhnout
12. 9. 2015Zápis č. 17 dne 5.8.2015stáhnout
12. 9. 2015Zápis č. 18 dne 26.8.2015stáhnout
8. 8. 2015Zápis č.14 dne 24.6.2015stáhnout
4. 7. 2015Zápis č.13 dne 10.6.2015stáhnout
18. 6. 2015zápis č. 12 dne 27.5.2015stáhnout
1. 6. 2015Zápis č.11 dne 13.5.2015stáhnout
14. 5. 2015Zápis č. 10 dne 29.4.2015stáhnout
4. 5. 2015Zápis č.8 dne 15.4.2015stáhnout
4. 5. 2015Zápis č.9 dne 24.4.2015stáhnout
4. 5. 2015Zápis ze setkání s občany dne 24.4.2015stáhnout
20. 4. 2015Zápis č.7 dne 1.4.2015stáhnout
19. 4. 2015zápis č. 6 dne 18.3.2015stáhnout
20. 3. 2015Zápis č.3 dne 4.2.2015stáhnout
20. 3. 2015Zápis č.4 dne 18.2.2015stáhnout
20. 3. 2015Zápis č.5 dne 4.3.2015stáhnout
11. 2. 2015Zápis č.1 dne 7.1.2015stáhnout
11. 2. 2015Zápis č.2 dne 21.1.2015stáhnout
23. 12. 2014Zápis č.19 dne 17.12.2014stáhnout
3. 12. 2014Zápis č.18 ze dne 3.12.2014stáhnout
19. 11. 2014Zápis č.17 ze dne 19.11.2014stáhnout
6. 11. 2014Zápis z ustav. zasedání ZO 6.11.2014stáhnout

Kategorie 08 - Materiály k jednání ZO a program

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument

Kategorie 09 - Veřejné zakázky

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
1. 1. 2017Metodika zadávání veřejných zakázekstáhnout

Kategorie 10 - Školství

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
12. 9. 201931. 12. 2019Pozvání na otevření LMŠ v Tehově.stáhnout
2. 5. 201931. 12. 2019Výsledky přijímacího řízení do 1.ročníku ZŠ Vyžlovka na školní rok 2019/2020-odkaz na stránky ZŠ.stáhnout
23. 2. 2017Nová vesnická škola na Vyžlovce.stáhnout
26. 10. 2016Dopis starosty na MŠMT k situaci v základním školství a odpověď MŠMT.stáhnout
27. 5. 2016Článek o škole na Vyžlovce v Kolínském deníku. stáhnout
29. 4. 2016Zápis ze setkání starostů školského obvodu ZŠ v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
27. 4. 2016Nový dokument- odpověď MŠMT na žádost o poskytnutí dotace na Vybudování výukových kapacit ZŠ Vyžlovka.stáhnout
3. 2. 2016Zápis do 1. třídy.stáhnout
21. 1. 2016ZŠ Vyžlovka- informační schůzka.stáhnout
9. 1. 2016Zápis do 1. tříd a sdělení starosty.stáhnout
25. 11. 2015Článek v Jevanském zpravodaji o základní škole na Vyžlovce, jehož autory jsou J. Pelikánová a S. Hrnčíř.stáhnout
21. 10. 2015První tisková zpráva o "škole na Vyžlovce".stáhnout
12. 10. 2015Základní škola na Vyžlovce- Žádost o zápis do rejstříku školských právnických osob.stáhnout
12. 10. 2015Základní škola na Vyžlovce-Žádost o zápis do rejstříku škol a školských zařízení.stáhnout
12. 10. 2015Základní škola na Vyžlovce- Vzdělávací koncepce. stáhnout
12. 10. 2015Zastupitelstvo obce Vyžlovka na svém zasedání dne 23.9.2015 schválilo podepsání Memoranda na podporu žádosti o přidělení dotací na dostavbu ZŠ v Kostelci n. Č.lesy. stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. Č.lesy.stáhnout
28. 8. 2015Výpis ze zápisu z jednání o školství.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. Č. lesy - 1. část.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci. n. Č.lesy - 2. část.stáhnout
28. 8. 2015Zápis z jednání o školství v Kostelci n. č. lesy - 3. část.stáhnout
9. 4. 2015Zápis ze setkání starostů školského obvodu ZŠ v Kostelci n. Č. lesy.stáhnout

Kategorie 11 - Poplatky

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
1. 1. 2019Ceník stočného od 1.1.2019.stáhnout
1. 1. 2019Cena za svozy komunálního odpadu a biodpadu v r.2019.stáhnout
1. 1. 2019Pokyny pro platbu přes účet.stáhnout

Kategorie 12 - Odpady

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
13. 9. 201924. 9. 2019Čipování popelnic termín 23.9.2019.stáhnout
13. 9. 201931. 12. 2019Oznámení o svozech odpadních vod na ČOV Vyžlovka.stáhnout
11. 9. 201930. 11. 2019Čipování popelnic- další kolo.stáhnout
26. 8. 201931. 12. 2019Čipování popelnic.stáhnout
15. 8. 201930. 9. 2019Informace k čipování popelnic.stáhnout
26. 7. 2019Změna systému sběru pneumatik.stáhnout
26. 7. 2019Kam s pneumatikami-stanovisko SMS ČR.stáhnout
20. 5. 2019Likvidace tuků a olejů z domácnosti.stáhnout
13. 3. 201930. 11. 2019Svoz bio-Březinky.stáhnout
22. 2. 201931. 12. 2019Termíny svozu bio v r.2019.stáhnout
10. 1. 2018Přehled sběrných míst 2018stáhnout
23. 6. 2016Odvoz starých elektrospotřebičů zdarmastáhnout
29. 1. 2016Provoz kompostárny ve Struhařově.stáhnout
20. 2. 2012Recyklace elektroodpadu.stáhnout

Kategorie 13 - Životní prostředí

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
13. 8. 201931. 12. 2019Žádost o nepoužívání Rodenticidu Stutox II na Říčansku.stáhnout
6. 6. 201931. 12. 2019Certifikát LCA r.2018-osvědčení o úspoře emisí.stáhnout
6. 6. 201931. 12. 2019 EKO-KOM a.s. výroční dopis za r.2018.stáhnout
20. 3. 2019Kalamitní kůrovcové desatero.stáhnout
1. 11. 2018Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - VZORstáhnout

Kategorie 14 - Sociální služby

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
17. 6. 2019SENIOR dům FELICITAstáhnout
14. 6. 2019Katalog sociálních a návazných služeb na Říčansku a v jeho blízkém okolístáhnout
3. 6. 2019Seniorské obálky- k vyzvednutí na OÚ.stáhnout
3. 6. 2019Seniorská obálka- informace o projektu a návod k vyplnění.stáhnout
28. 5. 2019Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.stáhnout
28. 5. 2019Poradny.stáhnout
28. 5. 2019Odlehčovací služby.stáhnout
28. 5. 2019Hospic Dobrého pastýře Čerčany.stáhnout
28. 5. 2019Domovy pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.stáhnout
28. 5. 2019Terénní služby, domácí zdravotní služby.stáhnout
28. 5. 2019Psychologické poradenství.stáhnout
28. 5. 2019Krizové linky-domácí násilí.stáhnout
28. 5. 2019Sociální služby pro rodinu s dětmi, pro děti a mládež. stáhnout
28. 5. 2019Sociální a návazné služby na Českobrodsku.stáhnout
28. 5. 2019Kontakty-úřad práce Říčany. Agendy příspěvků.stáhnout
28. 5. 2019Kontakt-město Kostelec n. Č. lesy-sociální odbor.stáhnout

Kategorie 15 - Kultura, sport, volný čas

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
13. 9. 201930. 11. 2019Termíny výlovů rybníků.stáhnout
4. 9. 2019Cvičení Pilates-začínáme od 1.10.2019.stáhnout
3. 6. 201931. 10. 2019Výstava v Jevanech na Aldašíně.stáhnout
22. 5. 201930. 9. 2019Sezona na koupališti 2019.stáhnout
20. 11. 201831. 12. 2019Odpověď na petici občanů Březinek.stáhnout
20. 11. 2017Cvičení pilates na obecním úřadě.stáhnout
26. 11. 2016Příspěvky na rekonstrukci areálu zázemí fotbalového hřiště.stáhnout

Kategorie 16 - Drůbežárna

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
21. 1. 2016Zápis z místního šetření dne 8.1.2016.stáhnout
5. 11. 2015Opatření na drůbežárně.stáhnout
16. 7. 2015Vyjádření obce k dodatečnému povolení změny stavby- přístavba a st. úpravy budovy č.p.318.stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 1stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 2stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 3stáhnout
4. 7. 2015Drůbežárna 4stáhnout

Kategorie 17 - Volby

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
28. 5. 201930. 9. 2019Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Vyžlovka.stáhnout

Kategorie 18 - Veřejná správa - důležité odkazy

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument

Kategorie 19 - Zpravodaje

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
10. 6. 2019Ceník inzerce.stáhnout
10. 6. 2019Formáty inzerce.stáhnout
3. 1. 2019Vyžlovský zpravodaj 2018/02.stáhnout
13. 6. 2018Vyžlovský zpravodaj 2018/01.stáhnout
22. 12. 2017Vyžlovský zpravodaj 2017/02.stáhnout
12. 4. 2017Vyžlovský zpravodaj 2017/01.stáhnout
20. 12. 2016Vyžlovský zpravodaj 2016/02.stáhnout
29. 3. 2016Vyžlovský zpravodaj 2016/01.stáhnout
17. 12. 2015Vyžlovský zpravodaj 2015/02.stáhnout
10. 6. 2015Vyžlovský zpravodaj 2015/01.stáhnout
24. 9. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/04.stáhnout
17. 6. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/03.stáhnout
21. 5. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/02.stáhnout
13. 3. 2014Vyžlovský zpravodaj 2014/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/06.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 1999/07.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/06.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/07.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/08.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2000/09.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2001/06.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/01.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/02.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/03.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/04.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/05.stáhnout
28. 2. 2014Vyžlovský zpravodaj 2002/06.stáhnout
20. 12. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/05.stáhnout
26. 11. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/04.stáhnout
24. 9. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/03.stáhnout
28. 5. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/02.stáhnout
25. 3. 2013Vyžlovský zpravodaj 2013/01.stáhnout
22. 12. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/05.stáhnout
18. 12. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/04.stáhnout
17. 10. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/03.stáhnout
4. 6. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/02stáhnout
23. 3. 2012Vyžlovský zpravodaj 2012/01.stáhnout
5. 12. 2011Vyžlovský zpravodaj 2011/05 stáhnout
11. 10. 2011Vyžlovský zpravodaj 2011/04stáhnout
26. 5. 2011 Vyžlovský zpravodaj 2011/02stáhnout
26. 5. 2011 Vyžlovský zpravodaj 2011/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2003/07stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2004/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2005/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2006/07stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2007/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2008/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2009/06stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/01stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/02stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/03stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/04stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2010/05stáhnout
3. 4. 2011Vyžlovský zpravodaj 2011/01stáhnout

Kategorie 20 - Služby

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
14. 3. 2017Nabídka služeb oprava obuvi.stáhnout
25. 11. 2016Rizikové kácení stromů.stáhnout
31. 5. 2016Zahradnické služby.stáhnout
29. 1. 2016Cetin- zdarma vyjádření o existenci nadzemních i podzemních sítí.stáhnout
29. 1. 2016Prodejna pracovních oděvů na Pražské ulici ve Vyžlovce nabízí novou službu: vyzvedávání a podání balíků PPL.stáhnout
2. 9. 2015Kontejner na textil.stáhnout

Kategorie 21 - různá oznámení

VyvěšenoSejmutoNázev a anotaceDokument
18. 9. 201930. 11. 2019Upozornění k k oklešťování stromoví.stáhnout
16. 9. 201930. 9. 2019Výběrové řízení na pronájem Sokolovny v Konojedech.stáhnout
3. 9. 201930. 11. 2019Nabídka zaměstnání.stáhnout
26. 8. 201931. 12. 2019Domov pro seniory hledá pečovatele/ky.stáhnout
19. 4. 201931. 12. 2019Inzerát-rodina hledá domov.stáhnout
Zobrazit archiv