20. března 2017Categories: Turistické cíle do 10 km

Území (chráněné od roku 1955) je součástí rozsáhlého lesního komplexu na pravém břehu Jevanského potoka. Svojí rozlohou 658 ha zasahuje buď přímo, nebo okrajově do několika vesnic – kromě Vyžlovky se jedná o Jevany, Černé Voděrady, Svojetice, Louňovice a Struhařov. Nadmořská výška nejnižšího místa u Jevanského potoka je 345 m a nejvyššího vrchu Kobyla 501 m. Hlavním předmětem ochrany je rozsáhlý komplex kyselých a květnatých bučin s typickou flórou a faunou. Je zde k vidění celá řada vzácných rostlin a živočichů, zejména ptactva. Dále můžeme v lesích spatřit kromě obvyklé zvěře např. čápa černého či mloka skrvnitého.

 

Minolta DSC

Území se rozkládá v Mnichovické pahorkatině a Jevanské plošině. Zahrnuje návrší s nevýrazným hřebenem a pahorky a členitější terén dělený údolími bezejmenných přítoků Jevanského potoka. Území je zajímavé výskytem periglaciálních jevů (poslední doba ledová). Intenzivním mrazovým zvětráváním vznikly pseudokary, kamenná moře a polygonální půdy.

Složení edafonu naznačuje, že Voděradské bučiny mohly být nejzápadnějším prvkem migrace buku od východu z Karpat, kdežto bučiny Křivoklátska patří již do proudu jihozápadního. Jedná se tedy opravdu o jedinečnou lokalitu. Lesy se svou druhovou skladbou blíží přirozené, ale jedná se o hospodářské porosty – těžba je po vyhlášení NPR omezena, ale probíhá kvůli cílené obnově stále. V lesích se také v minulosti roztroušeně těžil kámen v malých lůmcích a rozebíráním balvanité suti. Z jednoho takového lomu (Kamenka) pochází i jeden ze základních kamenů Národního divadla. Místo najdeme na modré turistické značce nad Vyžlovským rybníkem.

09-vyzlovka-priroda-jaro-leto-2006

Bučinami vede několik turistických stezek a naučná stezka v délce 8 km. NPR je dále protkána sítí zpevněných cest, které jsou vhodné pro cykloturistiku a v zimě (díky vyšší nadmořské výšce a stínu) pro lyžování. Voděradské bučiny jsou malebné zasněžené pod hlubokou sněhovou pokrývkou, v jarním aspektu s kvetoucími kyčelnicemi a zpívajícím chórem ptactva, poskytující chladivý stín v parném létě i hýřící zlatými barvami v době podzimu.

Vzdálenost od Vyžlovky: cca 1 km

Jak se sem dostat? Jeden ze vstupů do rezervace je přístupný z cesty okolo Vyžlovského rybníka – červená turistická značka. Dorazit můžete buď autobusem, autem, nebo třeba na kole.

 

Zdroj

http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPR_voderadske_buciny_cz [cit. 2011]

http://old.ochranaprirody.cz/blanik/index.php?cmd=page&id=4249[cit. 2012]

Zpět