datum schválení datum nabytí platnosti datum nabytí účinnosti datum pozbytu platnosti pozn.
č.1/1996 vyhláška o dani z nemovitosti platná z územním obvodu obce Vyžovka 20.5.1996 20.5.1996 20.5.1996 platná  
č.3/1996 vyhláška o cenách hřbitovních poplatků platná pro hřbitov ve Vyžlovce 20.5.1996 20.5.1996 20.5.1996 platná  
č.3/1998 vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Jevany-Vyžlovka 29.6.1998 18.8.1998 18.8.1998 platná prodl. OZV č.2/2010
č.1/2006 OZV o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem 23.2.2006 10.3.2006 10.3.2006 zrušená zrušená OZV

č.1/2015

č.2/2006 OZV o poplatku za komunální odpad 23.2.2006 10.3.2006 10.3.2006 zrušená zrušená OZV č.3/2017
č.3/2006 OZV o místním poplatku ze psů 22.3.2006 7.4.2006 22.4.2006 zrušena dopl. OZV č.1/2007
č.4/2006 OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 22.3.2006 7.4.2006 22.4.2006 platná  
č.5/2006 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 22.3.2006 7.4.2006 22.4.2006 platná dopl. OZV č.2/2007
č.6/2006 OZV o místním poplatku za ubytovací kapacity 22.3.2006 7.4.2006 22.4.2006 platná  
č.8/2006 OZV o vyhlášení závazné části Územního plánu obce Vyžlovka 12.7.2006 12.7.2006 27.7.2006 platná  

č.1/2007

OZV kterou se mění a doplňuje OZV č.3/2006 o místním poplatku ze psů 14.11.2007 27.11.2007 1.1.2008 zrušena mění OZV č.3/2006
č.2/2007 OZV kterou se mění a doplňuje OZV č.5/2006 o míst. popl. za užívání veř. prostranství 14.11.2007 27.11.2007 1.1.2008 platná mění OZV č.5/2006
č.2/2010 OZV kterou se prodlužuje platnost OZV č.3/1998 o záv. částech úz. plánu síd. útvaru Vyžlovka 29.9.2010 29.9.2010 29.9.2010 platná  
č.1/2010 OZV kterou se zrušuje OZV č.1/2008 o místním popl. za zhodn. st. poz. možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace 29.9.2010 29.9.2010 29.9.2010 zrušující ruší OZV č.1/2008
č.1/2012 OZV kterou se ruší OZV č.1/2011 o místním popl. za VHP nebo jiné tech. zař. povolené MF dle j. pr. př. 8.2.2012 23.2.2012 23.2.2012 zrušující ruší OZV č.1/2011
č.1/2015 OZV o stanovení systému shromaž., sběru, přepr., třídění, využ. a odstr. kom. odpadů a nakl. se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka 15.1.2015 2.2.2015 2.2.2015 zrušená ruší OZV

č.1/2006

zrušena OZV

č.2/2015

č.2/2015 OZV o stanovení systému shromaž., sběru, přepr., třídění, využ. a odstr. kom. odpadů a nakl. se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka 15.4.2015 4.5.2015 4.5.2015 zrušená ruší OZV č.1/2015

zrušena OZV č.1/2018

č.3/2015 OZV o zákazu konzumace alkoholu 23.9.2015 15.10.2015 15.10.2015 platná  
č.4/2015 OZV, kterou se prodlužuje platnost OZV č.3/1998 o závazných částech ÚP síd. Útvaru Vyžlovka 23.09.2015 15.10.2015 15.10.2015 platná  
č.1/2016 OZV o nočním klidu 14.09.2016 18.10.2016 18.10.2016 zrušená  zrušena OZV č.2/2019
č.2/2016 OZV o místním poplatku ze psů, kterou se ruší OZV č.3/2006 o místním popl. ze psů  26.10.2016 10.11.2016 10.11.2016 platná  
č.3/2016 OZV o regulaci provozování hazardních her 09.11.2016 01.01.2017 01.01.2017 platná   
č.1/2017 OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  16.03.2017 04.04.2017 04.04.2017 zrušená zrušená OZV č.3/2019
č.2/2017 OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 12.04.2017 15.05.2017 15.05.2017 platná   
č.3/2017 OZV, o poplatku na komunální odpad  06.12.2017 21.12.2017 01.01.2018 platná   ruší OZV č.2/2006
č.1/2018 OZV o stanovení systému shromaž., sběru, přepr.,třídění, využ. a odstr. kom. odpadů a nakl. se stavebním odpadem na území obce Vyžlovka 20.06.2018 12.07.2018 12.07.2018 zrušená ruší OZV č.2/2015

zrušená OZV

č.1/2019

č.2/2018 OZV , kterou se mění a doplňuje OZV č.5/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  12.12.2018 01.01.2019 01.01.2019 platná  mění a doplňuje OZV č.5/2006
č.1/2019 OZV o stanovení systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využ. a odstr. kom. odpadů a nakl. se st. od. 12.06.2019 29.06.2019 29.06.2019 platná  ruší OZV č.1/2018
č.2/2019 OZV o nočním klidu  19.06.2019 05.07.2019 05.07.2019 platná  ruší OZV č.1/2016
č.3/2019 OZV, kterou se zrušuje OZV č.1/2017 06.09.2019 21.09.2019 21.09.2019 zrušující ruší OZV č.1/2017