datum schválení datum nabytí platnosti datum nabytí účinnosti datum pozbytu platnosti pozn.
č.3/1998 vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Jevany-Vyžlovka 29.06.1998 18.08.1998 18.08.1998 platná prodl. OZV č.2/2010
č.8/2006 OZV o vyhlášení závazné části Územního plánu obce Vyžlovka 12.07.2006 12.07.2006 27.07.2006 platná  
č.2/2010 OZV kterou se prodlužuje platnost OZV č.3/1998 o záv. částech úz. plánu síd. útvaru Vyžlovka 29.09.2010 29.09.2010 29.09.2010 platná prodl. OZV č.3/1998
č.1/2010 OZV kterou se zrušuje OZV č.1/2008 o místním popl. za zhodn. st. poz. možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace 29.09.2010 29.09.2010 29.09.2010 platná  
č.1/2012 OZV kterou se ruší OZV č.1/2011 o místním popl. za VHP nebo jiné tech. zař. povolené MF dle j. pr. př. 08.02.2012 23.02.2012 23.02.2012 platná  
č.3/2015 OZV o zákazu konzumace alkoholu 23.09.2015 15.10.2015 15.10.2015 platná  
č.4/2015 OZV, kterou se prodlužuje platnost OZV č.3/1998 o závazných částech ÚP síd. Útvaru Vyžlovka 23.09.2015 15.10.2015 15.10.2015 platná prodl. OZV č.3/1998
č.3/2016 OZV, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Vyžlovka 01.11.2016 16.11.2016 16.11.2016 platná  
č.2/2017 OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 12.04.2017 06.05.2017 06.05.2017 platná  
č.2/2019 OZV o nočním klidu  12.06.2019 30.06.2019 30.06.2019 platná  
č.3/2019 OZV, kterou se zrušuje OZV č.1/2017 04.09.2019 22.09.2019 22.09.2019 platná ruší OZV č.1/2017
č.1/2022 OZV o ochraně před hlukem 23.11.2022 01.01.2023 01.01.2023 platná  
č.1/2023 OZV o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, zrušuje se OZV č.1/1996 26.09.2023 01.01.2024 01.01.2024 platná ruší OZV č.1/1996
č.2/2023 OZV kterou se zrušuje OZV č.3/1996 ze dne 20.5.1996 o cenách hřbitovních poplatků 26.09.2023 01.01.2024 01.01.2024 platná ruší OZV č.3/1996
č.4/2023 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 06.12.2023 01.01.2024 01.01.2024 platná ruší OZV č.1/2020
č.5/2023 OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 06.12.2023 01.01.2024 01.01.2024 platná ruší OZV č.3/2023
č.6/2023 OZV o místním poplatku za odkl. Kom. odpadu z nemovitosti 06.12.2023 01.01.2024 01.01.2024 platná ruší OZV č.2/2022
č.7/2023 OZV o místním poplatku ze psů 06.12.2023 01.01.2024 01.01.2024 platná ruší OZV č.7/2019
č.8/2023 OZV o místním poplatku z pobytu 06.12.2023 01.01.2024 01.01.2024 platná ruší OZV č.1/2021